en_dag_för_alla_jessica.jpg

Lägerverksamhet

På caprifolen anordnas ett flertal läger om året. Både med övernattning och dagläger. Lägrerna riktar sig både till nybörjare och elit. Alla läger är anpassade så att alla oavsett fnuktionvariationer kan delta. Lägrerna har inriktning voltige eller musikal. 

Kontakt:  Minna Slottheden Olivemark - 0705822293 - caprifolen@gmail.com - Stackarp 280, 31298 Våxtorp