top of page
hemsida tilda ny.jpg
hemsida tilda ny.jpg

VOLTIGE FÖR ALLA

Caprifolens voltigeklubb jobbar med att utveckla sporten voltige för att den ska vara möjlig för alla.

solg-7.jpg
med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_negati

Arvsfondenprojektet - Hästen talar alla språk

I projektet Hästen talar alla språk ska man arbeta tillsammans med barn och unga som dels redan är engagerade i voltigeklubben Caprifolen och dels nyanlända barn och unga samt barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Syftet är att arbeta utifrån KASAM-metoden (känslan av sammanhang och syftar till att arbeta för att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i det man gör) med framtagandet av musikaler där hästar och voltige används. Tillsammans ska man inom projektet överbrygga språkliga, kulturella och kognitionsmässiga olikheter.

Skritt_i_solnedgång.jpg

Caprifolens
Voltigeklubb

Voltige för alla

Caprifolens voltigeklubb grundades 2005 av Maria Aronsson och Minna Slottheden Olivemark. Deras vision var att ändra voltigens status, från att vara ridgrenen som kom i andra hand efter ridskolan. Så de startade Sveriges första voltigeskola. Redan 2006 hade Caprifolen vuxit och blivit Sveriges största Voltigeklubb. 

Caprifolen har haft som målsättning att voltige ska vara för alla, det har varit ledord och jobbats aktivt med i deras värdegrund. Caprifolen har också arbetat aktivt med att utveckla voltige, både som träningsform och på tävling. Genom Caprifolens påverkan har övre åldergräns för tävling plockats bort och idag finns det ett stort utbytte av lättare tävlingsklasser som gör det möjligt för alla att kunna utföra sporten, samt öppnar upp det för voltogörer att börja med sporten upp i äldre ålder. 

Idag har Caprifolen Sveriges ända para-voltigelag (LÄS mer på Voltigeskolansida), men har förhoppningar att kunna hjälpa andra voltigeklubbar att starta upp verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Caprifolen har tagit fram hjälpmaterial SE HÄR. Som Caprifolen har förhoppningar ska kunna underlätta det.

Skritt_i_solnedgång.jpg
bottom of page