top of page

Arvsfonden projektet - Hästen talar alla språk

I projektet Hästen talar alla språk ska man arbeta tillsammans med barn och unga som dels redan är engagerade i voltigeklubben Caprifolen och dels nyanlända barn och unga samt barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Syftet är att arbeta utifrån KASAM-metoden (känslan av sammanhang och syftar till att arbeta för att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i det man gör) med framtagandet av musikaler där hästar och voltige används. Tillsammans ska man inom projektet överbrygga språkliga, kulturella och kognitionsmässiga olikheter.

Kicka gärna våran film där vi dela med oss av vår verksamhet och projektet

Verktyget

Ladda ner verktyget som Caprifolen har sammanställt om hur man jobbar med grupperna funktionsnedsatta och nyanlända.

Använd det gärna i era egna verksamheter.

verktyg.pdf

Följ projeket

Läs om utvecklingen på Facebook

solg-7.jpg
  • Facebook

Projektfilm

Här kan ni se en film som sammanfattar en del av vad vi gjort under 2019-2020 och hur klubben har utvecklats av arbetet.

Resultat

Ladda ned resultatet av projektet i en PDF som Caprifolen har satt samman.

Resultat.pdf

med_stod_fran_allmanna_arvsfonden_negati
bottom of page