Arvsfonden projektet - Hästen talar alla språk

I projektet Hästen talar alla språk ska man arbeta tillsammans med barn och unga som dels redan är engagerade i voltigeklubben Caprifolen och dels nyanlända barn och unga samt barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Syftet är att arbeta utifrån KASAM-metoden (känslan av sammanhang och syftar till att arbeta för att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i det man gör) med framtagandet av musikaler där hästar och voltige används. Tillsammans ska man inom projektet överbrygga språkliga, kulturella och kognitionsmässiga olikheter.

Projektfilm

Här kan ni se en film som sammanfattar en del av vad vi gjort under dessa två år och hur klubben har utvecklats av arbetet.

Verktyget

Ladda ner verktyget som Caprifolen har sammanställt om hur man jobbar med grupperna funktionsnedsatta och nyanlända.

Använd det gärna i era egna verksamheter.

verktyg.pdf

Följ projeket

Läs om utvecklingen på Facebook

Resultat

Ladda ned resultatet av projektet i en PDF som Caprifolen har satt samman.

Resultat.pdf

Kontakt:  Minna Slottheden Olivemark - 0705822293 - caprifolen@gmail.com - Stackarp 280, 31298 Våxtorp